Rouwbegeleiding


Mindfulness en verlies

Mens zijn is hunkeren en reiken
en moeten loslaten

Een droom die altijd gaande houdt
als de beweging
tussen zee en land

Kris Gelaude

 

Al vanaf jonge leeftijd is verlies aanwezig in ons leven. Het kan soms best lastig zijn je verlies te erkennen en er mee leren omgaan. En ook is het zo dat iedereen op zijn eigen manier met rouw omgaat. Tussen rouwende personen zijn overeenkomsten, en er zijn ook heel veel individuele verschillen.

Mindful rouwen: aandachtgericht omgaan met je verlies

De methode mindfulness kan in een rouwproces ondersteunend zijn en een effectief hulpmiddel om jouw eigen rouwproces onder ogen te gaan zien. Binnen de coaching ga je door het praktiseren van velerlei oefeningen stapsgewijze bewuster worden voor de signalen die zich afspelen in jouw lichaam en in jouw geest. Het bewust onderzoeken met een open, nieuwsgierige blik in hoe dit is voor jou, geeft jou inzicht in jouw eigen patronen. Misschien probeer je je onprettige gevoelens (onbewust) te vermijden. Of vind je het moeilijk om woorden te geven aan jouw verdriet of gemis. Door het persoonlijk ervaren van de oefeningen leer je te vertrouwen op het makkelijker omgaan met jouw verdriet, jouw onzekerheden, boosheid of angsten. En bent zelfs in staat in dat wat er is, dit zonder weerstand welkom te heten. Door die gevoelens en aandacht te geven, krijgen ze bestaansrecht en mogen ze er zijn. Zo zal je geleidelijk aan weer ruimte en stabiliteit in je leven ervaren. 


 DECLAREREN KOSTEN:  De kosten voor de begeleidingssessies kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Meer informatie over de methode mindfulness kun je terugvinden in het hoofdmenu mindfulness


AFSCHEID NEMEN IN DE CORONATIJD

Loslaten van je dierbare is een pijnlijke gebeurtenis. Je wordt overweldigd door verdriet, onmacht en allerlei verwarrende gevoelens. Liefdevolle en troostende woorden van familie en vrienden zijn dan uiterst waardevol en zó betekenisvol.

De huidige beperkende Coronaregels maken het afscheid nemen van bijvoorbeeld een familielid of goede vriend extra zwaar. Je mist gewoonweg fysieke nabijheid, de warmte en troost die je zo nodig hebt. 
Deze verwarrende traumatische omstandigheden kunnen het proces van aanvaarding vertragen. Dit kan betekenisgeving aan het verlies in de weg staan.

Je kan de neiging krijgen in de modus van overleven te schieten en 'flink te willen zijn'want tijd heelt immers wonden, toch?
Of het verlies blijft zodanig heftig en overweldigend dat de rouw je verlamt. Het lukt gewoonweg niet de draad van het leven weer op te pakken. Je persoonlijk welzijn staat onder druk. Je wordt belemmerd in je dagelijks functioneren.