Mindfulness


Trainingen

a. Training mindfulness groep algemeen

De aanpak is praktisch en ervaringsgericht, dat wil zeggen dat je door het toepassen van de verschillende soorten oefeningen kunt ervaren welke effecten de methode bij jou zoal teweeg kunnen brengen. De training bevat verschillende aandachtsoefeningen, bewegingsoefeningen en verschillende meditatievormen. Je oefent om anders te leren omgaan met gedachten en gevoelens, want het blijkt dat deze vaker (onbewust) makkelijk tot piekeren en sombere stemmingen kunnen leiden. 

Je krijgt huiswerk en er wordt verwacht dat je thuis dagelijks korte oefeningen doet: (on)begeleide meditaties en diverse andere oefeningen. Hoe meer je oefent en hoe meer je bewust bent van de effecten van de methode mindfulness, hoe sneller je positieve veranderingen bij jezelf kunt waarnemen.

Mindful zijn houdt in dat je in staat bent om bepaalde eigen gewoonten en patronen te onderzoeken en te veranderen.

OPZET van de training:

-  8 bijeenkomsten van 2 uur.

-  Investering is € 57,00 per bijeenkomst 

 

Vaak zijn werkgevers bereid een bijdrage te leveren in de cursuskosten  in het kader van persoonlijke ontwikkeling of ziektepreventie/herstel. De effecten van de training zijn zeer positief en merkbaar op de werkvloer.
 

b. Trainingen mindfulness individueel

Het is ook mogelijk om de training individueel te volgen. Naast het programma, dat ook bij de groepsbijeenkomsten behandeld wordt, is er bij de individuele aanpak meer gelegenheid om dieper op onderdelen in te gaan zodat persoonlijke vraagstukken uitgebreider aan bod kunnen komen.

OPZET van de training:

-  8 sessies,  een blok duurt gemiddeld 2 uur 

-   Investering  € 77,50  per individuele sessie 

Trainingen die je volgt vanuit je werkgever zijn vanzelfsprekend ook mogelijk.  Informeer naar de tarieven.

DECLAREREN KOSTEN.  De kosten voor de mindfulness trainingen kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekering.