Rouwbegeleiding


Rouw- en verlieservaring

Leven zonder verlies is onmogelijk. Rouw is een normale en gezonde manier van antwoord geven op dat verlies. Rouw laat je voelen dat je verbonden bent en dat deze band niet zonder pijn verbroken kan worden. Verlies kan zo overspoelend zijn dat je jezelf moet terugvinden of terug moet halen. Omgaan met verlies is omgaan met liefde en hechting. Mensen hechten om te kunnen leven. Daarom raakt het afscheid nemen, de ander laten gaan, je zo diep. Afscheid nemen doe je vaak met pijn aan hart en ziel. Voorgoed afscheid nemen van een dierbare of alleen verder moeten na een (echt)scheiding kan leiden tot een heftige emotionele en lichamelijke disbalans. Het verliezen van je gezondheid of je baan kan je leven eveneens op de kop zetten. Jouw zekerheden en veiligheid vallen weg en kunnen je in een wankele positie brengen. Dit kan weer tot gevolg hebben dat je eetlust afneemt, je slecht slaapt, vergeetachtiger wordt,  of rusteloos. Veel voorkomende lichamelijke klachten kunnen zich aandienen: hoofd-, nek- en rugpijn, hoge bloeddruk, hyperventilatie of hartkloppingen. Wellicht kunnen er wel schuldgevoelens of zelfs opluchting zijn na een verlies. Deze mix aan gevoelens kunnen je ook in verwarring brengen, omdat ze misschien als ongepast worden ervaren. Al met al kan het je leven overhoop halen.

Tijd nemen om te rouwen is dus een serieuze aangelegenheid. Hier staat geen uiterlijke houdbaarheidsdatum voor. Rouwen en afscheid nemen is heel persoonlijk en ieder doet dit op zijn eigen wijze en neemt de tijd die nodig is. Uiteindelijk leer je je nieuwe wereld weer opnieuw kennen en geef je, na uitgebreid stil te hebben gestaan bij je eigen rouwen, er een nieuwe, zinvolle betekenis aan.


Herinnering
Omkijken?  Liever niet
want kijken, echt kijken
doet pijn. Je voelt weer
hoe het was, de pijn, het gemis


Omkijken? Liever niet
en als het moet, dan maar
gewapend als beton, met
droge ogen, zonder jou erbij


Herinnering. Zonder tranen
gaat het niet.  Maar door
de tranen heen blijft de liefde
levend, vind jij jezelf terug


Herinnering, alleen wie om
kan kijken, kan vooruitzien
Wie tranen zaait, zal licht
en toekomst oogsten.

Hans Stolp