Rouwbegeleiding


Programma

BINNENKORT gaat de groep Roermond van start  - MINDFUL OMGAAN MET VERLIES -

Het blok bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Kosten € 325,- inclusief werkopdrachten en meditatie cd's.

Het programma is opgebouwd uit allerlei (ervarings)opdrachten ondersteund met theorie vanuit verschillende invalshoeken. Voor ieder lid is er ruime gelegenheid zijn/haar eigen verlieservaring(en) te verkennen en onder de loep te nemen. De opbouw van het programma begeleidt jou een stukje in jouw verliesproces en reikt je tools en inzichten aan. Zo ontstaat er voor jou de gelegenheid te groeien in jouw proces zodat je makkelijker in staat zult zijn jouw verlieservaring te verweven met je leven.
 

WAT LEVERT HET JE ZOAL OP?

=  je versterkt je draagkracht
=  je vergroot jouw inzichten
=  je leert jouw emoties makkelijker te herkennen
=  je leert makkelijker te laveren tussen verdriet en vreugde, tussen pijn en geluk
=  je krijgt allerlei tools aangereikt waardoor je makkelijker leert omgaan met nieuwe rouwervaringen


Locatie Dru Yoga studio Roermond Pierre Cuypersstraat 23

Donderdagmiddag 14 - 16 uur

Opgave kan via info@mindfocuss.nl.


TARIEVEN

GROEPSBIJEENKOMSTEN  ' mindful omgaan met verlies' 
8 x 2 uur                                                                              €  325,-

INDIVIDUEEL  'mindful omgaan met verlies' 
Anderhalf uur                                                                    €  45,-*

 

VERLIES- EN ROUWBEGELEIDING
Individuele traject
Intake                                                        € 45,- *  
Anderhalf uur                                       € 60,-  *
                                

* exclusief btw

Locatie praktijk Mindfocuss 
Magdalenastraat 12 te Heythuysen    
 
  Ook is begeleiding in uw eigen thuissituatie mogelijk 
   (  Er wordt dan extra kilometervergoeding € 0,19 /km in rekening gebracht).