Rouwbegeleiding


Mindfulness en verlies

Mens zijn is hunkeren en reiken
en moeten loslaten

Een droom die altijd gaande houdt
als de beweging

tussen zee en land

Kris Gelaude

 

Vanaf de eerste ademtocht is verlies aanwezig in ons leven. Het kan soms lastig zijn je verlies te erkennen.  De verschillende rouwtaken, de stappen in de verliescirkel zijn universele onderdelen in rouwprocessen. En ook is het zo dat iedereen op zijn eigen manier met rouw omgaat. Tussen rouwende personen zijn overeenkomsten, en er zijn ook heel veel individuele verschillen.

Mindful rouwen: aandachtgericht omgaan met verlies

De methode mindfulness kan je helpen om jouw rouwproces onder ogen te gaan zien. Je gaat als deelnemer leren stapsgewijs gevoeliger te worden voor signalen van je lichaam en geest. De kans bestaat dat je onprettige gevoelens probeert te vermijden. In de training mindfulness leer je om alle gevoelens, die je ervaart door je rouw- en verlieservaring, er gewoon te laten zijn. Ze horen er bij, ze zijn er immers toch al! Door deze gevoelens aandacht te geven, krijgen ze bestaansrecht. Belangrijk is om te leren deze gevoelens toe te laten en te accepteren.

De mindfulness methode omvat krachtige en effectieve oefenprogramma's in het onderzoeken van je gedachten en het beoefenen van (ervaringsgerichte) opdrachten om weer ruimte en stabiliteit in je leven te vinden. Zo zul je makkelijker in staat zijn je niet volledig te laten overspoelen door onder andere je verdriet, boosheid, angst, concentratieverlies, overactief gedrag of slapeloosheid.

Meer informatie over de methode mindfulness kun je terugvinden in het hoofdmenu mindfulness